СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Автоматски систем за репродукција на серии

  • Automated Batch Retort System

    Автоматски систем за репродукција на серии

    Трендот во преработка на храна е да се оддалечиме од малите бродови за возврат кон поголеми школки за да се подобри ефикасноста и безбедноста на производите. Поголемите пловни објекти подразбираат поголеми корпи со кои не може да се ракува рачно. Големите корпи се едноставно премногу обемни и премногу тешки за да може едно лице да се движи наоколу.