СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Одговори на потопување во вода

  • Water Immersion Retort

    Одговори на потопување во вода

    Одговорот за потопување во вода ја користи единствената технологија за префрлување на проток на течност за да се подобри униформноста на температурата во садот за возврат. Топла вода се подготвува однапред во резервоарот за топла вода за да се започне процесот на стерилизација на висока температура и да се постигне брз пораст на температурата, по стерилизацијата, топла вода се рециклира и се пумпа назад во резервоарот за топла вода за да се постигне целта за заштеда на енергија.