СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Страница спреј возврати

  • Sides spray retort

    Одговор на страните со спреј

    Загревајте и оладете го разменувачот на топлина, така што пареата и водата за ладење нема да го загадат производот и не се потребни хемикалии за третман на вода. Процесната вода се прска врз производот преку пумпата за вода и млазниците дистрибуирани на четирите агли на секоја лента за возврат за да се постигне целта на стерилизацијата. Гарантира униформност на температурата за време на фазите на греење и ладење и е особено погоден за производи спакувани во меки кеси, особено погодни за производи чувствителни на топлина.