СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Пареа и ротационо возвраќање

  • Steam And Rotary Retort

    Пареа и ротационо возвраќање

    Пареа и ротационо возврат е да се користи ротацијата на ротирачкото тело за да се направи содржината да тече во пакетот. Вклучено е во процесот целиот воздух да се евакуира од возврат со поплавување на садот со пареа и дозволување на излегување на воздухот низ вентилите на вентилаторот. Нема преголем притисок за време на фазите на стерилизација на овој процес, бидејќи воздухот не смее да влегува сад во кое било време за време на кој било чекор на стерилизација. Како и да е, може да се примени преголем притисок на воздухот за време на чекорите на ладењето за да се спречи деформација на контејнерот.