СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Директен одговор на пареа

  • Direct Steam Retort

    Директен одговор на пареа

    Заситениот возвратен пареа е најстариот метод за стерилизација во контејнери што го користи човекот. За стерилизација на калај, тоа е наједноставниот и најсигурен вид на возвраќање. Вклучено е во процесот целиот воздух да се евакуира од возврат со поплавување на садот со пареа и дозволување на излегување на воздухот низ вентилите на вентилаторот. Нема преголем притисок за време на фазите на стерилизација на овој процес, бидејќи воздухот не смее да влегува сад во кое било време за време на кој било чекор на стерилизација. Како и да е, може да се примени преголем притисок на воздухот за време на чекорите на ладењето за да се спречи деформација на контејнерот.