СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Пареа и воздушна реплика

  • Steam& Air Retort

    Пареа и воздушна реплика

    Со додавање на вентилатор врз основа на стерилизација на пареа, грејниот медиум и спакуваната храна се во директен контакт и присилна конвекција, а дозволено е присуство на воздух во стерилизаторот. Притисокот може да се контролира независно од температурата. Стерилизаторот може да постави повеќе фази според различни производи од различни пакувања.