СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Спреј за вода и ротационо возвраќање

  • Water Spray And Rotary Retort

    Спреј за вода и ротационо возвраќање

    Завртката за ротациона стерилизација со прскање со вода ја користи ротацијата на ротирачкото тело за да ја натера содржината да тече во пакувањето. Загревајте и оладете го разменувачот на топлина, така што пареата и водата за ладење нема да го загадат производот и не се потребни хемикалии за третман на вода. Процесната вода се прска врз производот преку пумпата за вода и млазниците дистрибуирани во возврат за да се постигне целта на стерилизацијата. Точна контрола на температурата и притисокот може да биде соодветна за различни пакувани производи.