СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Вертикален систем за возврат без катети

  • Vertical Crateless Retort System

    Вертикален систем за возврат без катети

    Континуираната линија за стерилизација без рекламирање ги надмина различните технолошки тесни грла во индустријата за стерилизација и го промовираат овој процес на пазарот. Системот има висока техничка почетна точка, напредна технологија, добар ефект на стерилизација и едноставна структура на системот за ориентирање конзерви по стерилизацијата. Може да ги исполни условите за континуирана обработка и масовно производство.