СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Возврати наплата на енергија

  • Retort Energy Recovery

    Возврати наплата на енергија

    Ако вашето возвраќање испушта пареа во атмосферата, системот за обновување на енергијата од автоклав ДТС ќе ја претвори оваа неискористена енергија во употреблива топла вода без да влијае на барањата за издувни термички третман на ФДА / УСДА. Ова одржливо решение може да заштеди многу енергија и да помогне во заштитата на животната средина со намалување на емисиите во фабриката.