СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Каскадна реплика

  • Cascade retort

    Каскадна реплика

    Загревајте и оладете го разменувачот на топлина, така што пареата и водата за ладење нема да го загадат производот и не се потребни хемикалии за третман на вода. Процесната вода е рамномерно каскадирана од горе надолу преку пумпата за вода со голем проток и плочата за раздвојување вода на врвот на репликата за да се постигне целта на стерилизацијата. Прецизната контрола на температурата и притисокот може да биде соодветна за различни пакувани производи. Едноставните и сигурни карактеристики го прават репродукцијата за стерилизација на ДТС широко користен во кинеската индустрија за пијалоци.