СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Количка

  • Trolley

    Количка

    Количката се користи за пресврт на наполнетите ленти на земја, заснована на возврат и големина на послужавник, големината на количката се совпаѓа со нив.