СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Пилот возврати

  • Pilot Retort

    Пилот возврати

    Пилот-репликата е мултифункционална реплика за стерилизација, која може да реализира методи за стерилизација како прскање (спреј за вода, каскада, страничен спреј), потопување во вода, пареа, ротација и сл. за лаборатории за развој на нови производи на производителите на храна, формулирање на процеси на стерилизација за нови производи, мерење на вредноста на FO и симулирање на околината за стерилизација во реалното производство.