SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Култура на компанијата

Корпоративна култура

Корпоративна култура

C30A1878

-- Да станете давател на услуги од прва класа во областа на индустриската автоматизација и контрола

Духот на претпријатието

-- Иновации и напредок

Корпоративна мисија

-- Продолжете да создавате вредност за клиентите

Основни вредности

-- Интегритет, победа-победа, прагматизам, посветеност

Општествената одговорност

-- Тој е ориентиран кон луѓето, потекнува од општеството и му служи на општеството

Нашата компанија смета дека продажбата не е само за да се добие профит, туку и да се популаризира културата на нашата компанија во светот.