СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Култура на компанијата

Корпоративна култура

Корпоративна култура

C30A1878

- Да станете првокласен давател на услуги во областа на индустриската автоматизација и контрола

Духот на претпријатието

- Иновации и напредок

Корпоративна мисија

- Продолжете да создавате вредност за клиентите

Основни вредности

- Интегритет, победа-победа, прагматизам, посветеност

Општествената одговорност

- Таа е ориентирана кон луѓето, потекнува од општеството и му служи на општеството

Нашата компанија смета дека продажбата не е само за да се добие профит, туку и да се популаризира културата на нашата компанија во светот.