СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Потопување вода и ротационо возвраќање

  • Water Immersion And Rotary Retort

    Потопување вода и ротационо возвраќање

    Ротационото возвраќање со потопување вода ја користи ротацијата на ротирачкото тело за да ја натера содржината да тече во пакетот, а во меѓувреме да се вози процесната вода за да се подобри униформноста на температурата во репликата. Топла вода се подготвува однапред во резервоарот за топла вода за да се започне процесот на стерилизација на висока температура и да се постигне брз пораст на температурата, по стерилизацијата, топла вода се рециклира и се пумпа назад во резервоарот за топла вода за да се постигне целта за заштеда на енергија.