СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Компанија за гнездо Кан Хоа Саланганес (САНЕСТ)

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)

Компанијата Хан Хоа Саланганес гнездо е водечко претпријатие во управувањето и експлоатацијата на непроценливите природни ресурси во Виетнам. Преку повеќе од 20 години одржлив развој, компанијата Хан Хоа Саланганес гнездо постојано се трудеше да го произведе и диверзифицира својот асортиман на производи со цел да воведе производи со висок квалитет на пазарот и да им ја донесе хранливата вредност на гнездото на саланганите на клиентите.
Во 2016 година, компанијата Хан Хоа Саланганес гнездо воведе DTS Water Spray Retorts за стерилизација на производот SANSS Jars and Cans.

Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)1
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)2
Khanh Hoa Salanganes Nest Company (SANEST)3