СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Група Мајора

Mayora Group

Групата Мајора тогаш беше формално основана во 1977 година и оттогаш прерасна во препознатлива глобална компанија во индустријата за брзо движење на потрошувачки производи. Целта на групата Мајора е да биде најпосакуван избор на храна и пијалоци од страна на потрошувачите и да обезбеди дополнителна вредност на засегнатите страни и околината.
Во 2015 година, благодарение на довербата на групацијата Мајора, ДТС го обезбеди нашиот извонреден миксер Retort and Cooking за фабриката Мајора за нивните термички процеси за вреќи зачини за храна.

Mayora Group1
Mayora Group2