СПЕЦИЈАЛИЗИРАЈТЕ ВО СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА • ФОКУСИРАЈТЕ ВО КРАЈОТ

Континуиран хидростатички стерилизатор

  • Continuous hydrostatic sterilizer system

    Континуиран хидростатски систем за стерилизација

    Континуиран хидростатички стерилизатор на системот е дизајниран според различните барања на клиентите. Целиот процес на производство, од снабдување со суровини до технички дизајн, производство на процеси, управување со квалитет и инсталација и пуштање во употреба на самото место, е водена, надгледувана и обучена од професионални инженери. Нашата компанија воведува напредна технологија и професионални таленти од Европа. Системот има карактеристики на постојана работа, беспилотно работење, висока безбедност, заштеда на енергија и заштита на животната средина.